Pynciau

Defnyddio’ch cyfrifiadur neu ddyfais

Dysgu am ddefnyddio cyfrifiadur neu ddyfais symudol megis ffôn neu gyfrifiadur llechen. Darllen rhagor ynghylch Defnyddio’ch cyfrifiadur neu ddyfais

Hanfodion ar-lein

Sut i chwilio a chrwydro'r rhyngrwyd, cadw mewn cysylltiad trwy e-bost, a defnyddio gwasanaethau cyhoeddus ar-lein - i gyd mewn dull diogel. Darllen rhagor ynghylch Hanfodion ar-lein

Rhaglenni swyddfa

Mae ‘na llawer o ffyrdd y gallwch wneud i wybodaeth edrych yn dda wrth ddefnyddio cyfrifiadur. Darllen rhagor ynghylch Rhaglenni swyddfa

Rhagor o sgiliau rhyngrwyd

Mae'r pwnc hwn wedi'i gynllunio i sicrhau bod gennych yr hyder i wneud pob dim y gallai fod angen i chi ei wneud ar-lein, gan gynnwys siopa a defnyddio cyfryngau cymdeithasol. Darllen rhagor ynghylch Rhagor o sgiliau rhyngrwyd

Diogelwch ar-lein

Os ydych chi’n defnyddio’r rhyngrwyd efallai y bydd angen i chi feddwl am gadw’n ddiogel ar-lein. Darllen rhagor ynghylch Diogelwch ar-lein

Dod o hyd i swydd ar-lein

Gall dod o hyd i ac ymgeisio am swyddi fod yn anodd, ond bydd dysgu sut i chwilio ac ymgeisio am swyddi ar-lein yn gwneud y proses llawer yn haws ac yn cynnig mwy o gyfleoedd i chi. Darllen rhagor ynghylch Dod o hyd i swydd ar-lein

Gwella'ch iechyd ar-lein

Mae ‘na llawer o ffyrdd y gallwch chi ddefnyddio’r rhwydwaith er mwyn cynnal eich iechyd. Darllen rhagor ynghylch Gwella'ch iechyd ar-lein

Rheoli'ch arian ar-lein

Gall materion ariannol achosi penbleth, ond bydd y pwnc hwn yn eich helpu chi i ddysgu sut i gyllidebu, bancio a siopa ar-lein mewn ffordd ddiogel a hawdd. Darllen rhagor ynghylch Rheoli'ch arian ar-lein

Gwasanaethau cyhoeddus ar-lein

Dod o hyd i wybodaeth am wasanaethau cyhoeddus ac arbed amser ac arian trwy ymweld â gwefannau llywodraethau lleol a chenedlaethol. Darllen rhagor ynghylch Gwasanaethau cyhoeddus ar-lein