Money My Way - Digwyddiadau annisgwyl

Hyd yn oed os ydych yn rheoli'ch arian yn dda iawn, gall digwyddiad annisgwyl olygu eich bod chi mewn sefyllfa lle bydd gennych lai o arian na'r arfer neu'n gorfod gwario mwy o arian nag arfer. Mae'r dudalen hon yn cynnwys nifer o ddolenni cyswllt at offer ac adnoddau fydd yn eich helpu i ymdopi â phethau annisgwyl. Mae'r digwyddiadau hyn wedi'u rhannu'n gategorïau er mwyn eich helpu chi i ganfod y wybodaeth sydd ei hangen arnoch cyn hawsed â phosibl.

Digartrefedd

Gall digartrefedd fod ar sawl ffurf a gall ddigwydd am amrywiaeth o resymau. P'un ai ydych mewn sefyllfa lle nad oes gennych do dros eich pen, neu mae'n rhaid i chi gysgu ar soffa ffrind, gall diffyg cartref parhaol achosi straen a gofid enfawr.

If you find yourself having to leave home due to domestic abuse, <t>Victim Support and Refuge are two useful websites you can use. Victim Support offer local, national and specialist services for those who are victims of domestic violence and wider abuse, and Refuge support women and children trying to escape abusive homes. The NHS Choices website also has advice and guidance for victims of domestic abuse.

Os ydych wedi cael eich troi o'ch cartref neu'n wynebu cael eich troi o'ch cartref yn y dyfodol agos, mae gwefan GOV.UK yn cynnwys gwybodaeth am wasanaethau lleol ar eich cyfer.

No Second Night Out is an organisation with a helpline available for those sleeping rough in London. The Whitechapel Centre offer this service in Liverpool and StreetLink will direct alerts to the correct local authority across England.</t>

Shelter and Crisis are two national organisations who provide advice to homeless people around the country. Both websites have really useful information for those who have found themselves without a comfortable roof over their head.</t>

The <t>YMCA are the largest provider of safe, supported accommodation for young people in England.

Nwyddau Gwynion/Argyfyngau yn y Cartref

Hyd yn oed os ydych yn dda iawn yn rheoli'ch arian, gall prynu nwyddau gwyn newydd yn lle rhai sydd wedi torri fod yn ddrud iawn.

Mae The Freecycle Network yn wefan lle gallwch ddod o hyd i bob math o gynnyrch ail-law, am ddim! Mae'n gymuned ar-lein lle gall pobl roi nwyddau diangen i bobl sy'n eu hangen, yn lle eu taflu. Beth am gael cipolwg, efallai byddwch yn dod o hyd i rywbeth defnyddiol!

Gumtree is another listings website. Although you might find some things being given away for free, most people use Gumtree to sell things they no longer need.</t>

Dileu Swyddi a Lleihau Oriau

Gall colli'ch swydd neu weithio llai o oriau ar fyr rybudd ei gwneud hi'n anodd cyllidebu yn ôl eich dymuniadau. Mae gwefan Learn my Way yn cynnig cwrs ar Pwnc Dod o hyd i Swydd Ar-lein fydd yn eich helpu i ddod o hyd i swydd newydd ar-lein os oes ei hangen.

Turn2us are a charitable organisation that could help you find extra benefits, grants or financial support to help you if you're struggling with money.</t>

Mae'r Gwasanaeth Cymorth Ariannol yn cynnig cyngor ac arweiniad sy'n ddefnyddiol cyfeirio ato os ydych yn wynebu colli'ch swydd neu lai o oriau yn y gwaith.


Cynllun Sesiwn Ar Gyfer Tiwtoriaid

Os ydych yn diwtor, gall defnyddio'r cynllun sesiwn isod fod yn ddefnyddiol fel cymorth gyda'r pwnc hwn.