Money My Way - Siopa

Gallwch arbed llawer o arian trwy newid eich arferion siopa. P'un a fyddwch yn gwario llai ar brynu bwydydd neu'n dod o hyd i fargen well ar eich yswiriant car, gall chwilio am ddewisiadau rhatach wneud gwahaniaeth mawr. Bydd y dudalen hon yn cynnig cyfle i chi ddod o hyd i gynigion arbennig a gostyngiadau ar-lein, ac yn cynnig awgrymiadau ar sut y gallwch newid sut rydych yn siopa er mwyn arbed arian.

Tasg 1: Pam siopa ar-lein?

Rhowch gychwyn arni trwy feddwl am y mathau o bethau y gallwch eu prynu ar-lein. Meddyliwch am ddillad, bwydydd, technoleg... Ar ôl i chi feddwl am ambell i beth, defnyddiwch beiriant chwilio i wirio a oes modd eu prynu nhw ar-lein.

Tasg 2: Cwrs Siopa Ar-lein

Nesaf, gallwch gael blas ar y cwrs byr hwn ynghylch siopa ar-lein. Byddwch yn dysgu sut i chwilio ac archebu ar-lein, sut i dalu am bethau ar-lein a phob dim ynghylch y mesurau diogelwch a'r cyfreithiau sy'n eich gwarchod chi pan fyddwch yn siopa ar-lein.

Tasg 3: Llenwi Ffurflenni Ar-lein

Bydd angen i chi greu cyfrif neu lenwi ffurflenni talu cyn i chi allu prynu pethau oddi ar nifer o siopau ar-lein. Bydd y cwrs hwn yn eich tywys trwy hanfodion llenwi ffurflenni ar-lein, ac yn cynnig cyfle i chi ymarfer y sgiliau y byddwch yn eu dysgu.

Tasg 4: Gwefannau Cymharu

Gall gwefannau cymharu eich helpu chi i bori'r rhyngrwyd er mwyn dod o hyd i'r prisiau rhataf. Mae Go Compare, Compare the Market a Confused.com yn enghreifftiau o wefannau cymharu. Beth am roi cynnig arnyn?


Cynllun Sesiwn Ar Gyfer Tiwtoriaid

Os ydych yn diwtor, gall defnyddio'r cynllun sesiwn isod fod yn ddefnyddiol fel cymorth gyda'r pwnc hwn.