Money My Way - Siopa

Gallwch arbed llawer o arian trwy newid eich arferion siopa. P'un a fyddwch yn gwario llai ar brynu bwydydd neu'n dod o hyd i fargen well ar eich yswiriant car, gall chwilio am ddewisiadau rhatach wneud gwahaniaeth mawr. Bydd y dudalen hon yn cynnig cyfle i chi ddod o hyd i gynigion arbennig a gostyngiadau ar-lein, ac yn cynnig awgrymiadau ar sut y gallwch newid sut rydych yn siopa er mwyn arbed arian.

Tasg 1: Pam siopa ar-lein?

Rhowch gychwyn arni trwy feddwl am y mathau o bethau y gallwch eu prynu ar-lein. Meddyliwch am ddillad, bwydydd, technoleg... Ar ôl i chi feddwl am ambell i beth, defnyddiwch beiriant chwilio i wirio a oes modd eu prynu nhw ar-lein.

Tasg 2: Cwrs Siopa Ar-lein

Nesaf, gallwch gael blas ar y cwrs byr hwn ynghylch siopa ar-lein. Byddwch yn dysgu sut i chwilio ac archebu ar-lein, sut i dalu am bethau ar-lein a phob dim ynghylch y mesurau diogelwch a'r cyfreithiau sy'n eich gwarchod chi pan fyddwch yn siopa ar-lein.

Tasg 3: Llenwi Ffurflenni Ar-lein

Bydd angen i chi greu cyfrif neu lenwi ffurflenni talu cyn i chi allu prynu pethau oddi ar nifer o siopau ar-lein. Bydd y cwrs hwn yn eich tywys trwy hanfodion llenwi ffurflenni ar-lein, ac yn cynnig cyfle i chi ymarfer y sgiliau y byddwch yn eu dysgu.

Tasg 4: Gwefannau Cymharu

Comparison websites help you to browse the internet for the cheapest prices. Some examples of comparison websites are <t>Go Compare, Compare the Market and Confused.com. Why not try them out?


Cynllun Sesiwn Ar Gyfer Tiwtoriaid

Os ydych yn diwtor, gall defnyddio'r cynllun sesiwn isod fod yn ddefnyddiol fel cymorth gyda'r pwnc hwn.