Budd-daliadau a threthi - Yswiriant gwladol a threthi

Gan fod nifer o drethi a chyfraniadau gwahanol, gall y system ymddangos yn ddryslyd. Ar y dudalen hon, rydym wedi eu rhannu er mwyn symleiddio hyn. Ar frig y dudalen, mae gwybodaeth am y trethi a chyfraniadau y byddwch yn eu talu fel aelod o staff cwmni rhywun arall, a'r trethi sy'n daladwy gan bawb. Islaw i'r rhain, gallwch ddysgu am y rheolau trethi a chyfraniadau byddai'n rhaid i chi eu dilyn fel unigolyn hunangyflogedig (os byddwch yn gweithio i chi'ch hun). Mae adran olaf y dudalen yn cynnwys dolenni cyswllt a all eich helpu chi os ydych yn rhedeg cwmni bach cyfyngedig.

Trethi a chyfraniadau personol

When you work for someone else (an employer) you will recieve your pay after tax and <t>National Insurance (NI) contributions have been deducted. Understanding how much these should be, how they're worked out and how to identify them on your pay slips are important steps in making sure you get the right pay.

If you sell something that has gone up in value, usually something big like a house or car, you could have to pay <t>Capital Gains Tax. Inheritance tax can affect any money or property you leave to others when you die. You can find out more about these less well known taxes by following the links below.

Everyone pays <t>Value Added Tax (VAT) when they buy things, but do you know which things you pay VAT on? Or how much VAT is on different things?

Trethi a chyfraniadau'r hunangyflogedig  

Dydy bod yn hunangyflogedig ddim yn golygu eich bod chi'n gallu osgoi trethi ac YG. Rhaid i chi dalu'r symiau cywir ond mae'r ffordd caiff y symiau hyn eu cyfrifo a sut rydych yn talu ychydig yn wahanol. Bydd y dolenni cyswllt yma'n eich helpu chi i ddysgu rhagor am hyn.


Trethi a chyfraniadau i gwmnïau bychain

Rhaid i gwmnïau cyfyngedig hefyd dalu trethi. Maent hefyd yn gyfrifol dros gasglu trethi o'u staff trwy eu cyflogresi, ac o bosib, TAW o gwsmeriaid. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth trwy glicio ar y dolenni cyswllt isod.