Money My Way - Bancio

Gall bancio fod yn ddryslyd iawn! Gall treulio amser yn dysgu am y gwahanol gyfrifon banc ac ymweld â'ch banc fod yn anodd os ydych yn byw bywyd prysur. Weithiau, gall olygu gorfod deall ffurflenni cymhleth ac aros am oes i siarad â'r person cywir. Bydd y dudalen hon yn eich helpu i ddod i ddeall hanfodion bancio, yn ogystal â bancio ar-lein - a allai-lein fod yn ddewis doeth os ydych am arbed amser!

Tasg 1: Dewis y cyfrif banc cywir

Gall dewis y cyfrif banc cywir fod yn anodd. Mae cymaint o gyfrifon i ddewis o'u plith, a gall ymddangos fel nad oes cyfrif sy'n addas i chi! Mae'r dudalen hon o wefan y Gwasanaeth Cyngor Ariannol yn cynnwys peth gwybodaeth a fideo byr am ddewis y cyfrif banc sy'n addas i chi.

Mae hefyd gan wefan Money Saving Expert beth gwybodaeth wych ynghylch gwahanol fathau o gyfrifon, a all fod yn ddefnyddiol cyn i chi wneud eich penderfyniad terfynol.

Hefyd, mae gan wefan Cyngor ar Bopeth lawer o wybodaeth ddefnyddiol ynghylch y gwahanol fathau o gyfrifon banc sydd ar gael.

Nid yw cyfrifon banc yn addas i bawb! Mae Undebau Credyd yn ddewis amgen da os ydych chi'n gweld hi'n anodd agor cyfrif banc neu os ydych yn edrych am rywbeth gwahanol. Dyma ganllaw am Undebau Credyd gan Money Saving Expert.

Tasg 2: Bancio ar-lein a Symudol

Gall trafod eich arian ar-lein godi pryder i ddechrau, ond mae miliynau o bobl yn defnyddio bancio ar-lein pob dydd - gyda pheth ymarfer, gallwch chi ymuno â nhw! Os ydych yn barod i ddysgu rhagor, mae'r cwrs Bancio ar-lein a Symudol ar Learn My Way fan cychwyn gwych.


Cynllun Sesiwn Ar Gyfer Tiwtoriaid

Os ydych yn diwtor, gall defnyddio'r cynllun sesiwn isod fod yn ddefnyddiol fel cymorth gyda'r pwnc hwn.