Helpu eraill i fentro ar-lein

A Bydd cyfrif tiwtor Learn My Way yn rhoi mynediad at ystod o gyrsiau ac adnoddau i'ch helpu chi i addysgu sgiliau digidol sylfaenol -p'un ai ydych chi'n diwtor, yn wirfoddolwr neu'n Hyrwyddwr Digidol.

Cofrestrwch fel tiwtor Learn My Way er mwyn ennill mynediad at:

Cyrsiau

Adnodd

Cymhorthion addysgu

...a rhagor


Gall helpu pobl i ddefnyddio cyfrifiaduron a'r rhyngrwyd fod yn brofiad gwerth chweil. P'un ai trwy wersi ffurfiol, sesiynau galw heibio, neu trwy roi ambell i awgrym i ffrindiau a theulu yn unig, gall adnoddau Learn My Way eich helpu chi i addysgu sgiliau digidol sylfaenol.