Gwylio a gwrando ar-lein

Trwy astudio'r cwrs hwn byddwch yn dysgu sut i wylio teledu ar-lein a sut i gyrchu gwasanaethau dal i fyny megis BBC iPlayer a 4 on Demand. Bydd y cwrs yn eich dysgu hefyd chi sut i gyrchu'r radio ar-lein a defnyddio gwasanaethau cerddoriaeth i wrando ar eich hoff gerddoriaeth pryd bynnag y dymunwch.

Trwy gyrchu gwasanaethau teledu ar-lein, bydd gennych fwy o hyblygrwydd ynghylch yr hyn yr ydych yn ei wylio a phryd yr ydych yn ei wylio. Mae hyn yn golygu y gallwch wylio rhaglenni roeddech wedi eu methu. Gallwch hefyd wrando ar eich hoff gerddoriaeth unrhyw bryd trwy ddefnyddio gwasanaeth tebyg ar gyfer cerddoriaeth.

6 testun | 4 adnodd

Cofrestru er mwyn dechrau'r cwrs

Neu mewngofnodi os ydych wedi cofrestru eisoes

Adnodd

Dysgu rhagor ynghylch Gwylio a gwrando ar-lein trwy'r tudalennau cysylltiedig hyn: