Fideoalwadau

Yn y cwrs hwn fe fyddwch yn dysgu am sut y gallwch weld pobl wrth sgwrsio gyda nhw ar y rhyngrwyd. Mae’r cwrs yn egluro beth sydd ei angen arnoch er mwyn gwneud fideoalwadau ac yn eich helpu i ddewis y dull gorau ar eich cyfer chi.

Mae gweld pwy rydych yn siarad gyda nhw yn gwneud cyfathrebu yn haws. Gallwch ddefnyddio fideoalwadau er mwyn cadw mewn cysylltiad â ffrindiau a theulu ar draws y byd i gyd. Mae rhai cwmniau hyd yn oed yn cynnal cyfweliadau swyddi drwy fideoalwadau.

6 testun | 10 adnodd

Cofrestru er mwyn dechrau'r cwrs

Neu mewngofnodi os ydych wedi cofrestru eisoes

Adnodd

Dysgu rhagor ynghylch Fideoalwadau trwy'r tudalennau cysylltiedig hyn: