Defnyddio'r rhyngrwyd

Trwy astudio'r cwrs hwn byddwch yn dysgu pob dim sydd angen ei wybod am bori'r rhyngrwyd. Mae'r cwrs yn trafod sut i ddefnyddio porwr gwe i edrych ar wefannau, i greu nodau tudalen a beth yw ystyr hawlfraint ar-lein.

Mae'r rhyngrwyd yn llyfrgell enfawr llawn gwybodaeth. Mae gwybod sut i gyrchu'r holl wybodaeth hon yn gallu gwneud eich bywyd llawer yn haws. Er enghraifft, gallwch ddefnyddio'r rhyngrwyd i gadw mewn cysylltiad â'ch ffrindiau a'ch teulu, darllen y newyddion, dilyn eich hobïau, gwylio'ch hoff raglenni teledu, cymharu prisiau a thalu biliau.

4 testun | 2 adnodd

Adnodd

Dysgu rhagor ynghylch Defnyddio'r rhyngrwyd trwy'r tudalennau cysylltiedig hyn: