Defnyddio ffurflenni ar-lein

Trwy astudio'r cwrs hwn byddwch yn dysgu beth yw ffurflen ar-lein, sut i lenwi ffurflenni ar wefan a sut i gywiro unrhyw gamgymeriadau a wneir arnynt. Bydd y cwrs hwn hefyd yn dangos i chi'r gwahanol ffyrdd i lenwi ffurflenni ar-lein, megis blychau testun ac atebion i gwestiynau amlddewis.

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu llenwi ffurflenni ar-lein er mwyn gallu gwneud pethau fel hawlio budd-daliadau, talu biliau neu siopa ar-lein. Gall hyn eich helpu chi i arbed amser ac arian. Mae ffurflenni ar-lein yn ddull defnyddiol a chyflym hefyd o gysylltu â'r gwasanaethau rydych yn eu defnyddio. Efallai bod hyn yn ymddangos yn beth anodd ar y dechrau, ond unwaith i chi ddysgu sut mae ffurflenni ar-lein yn gweithio bydd eu defnyddio'n gwneud eich bywyd yn haws.

4 testun