Defnyddio Facebook

Trwy astudio'r cwrs hwn byddwch yn dysgu pob dim sydd angen ei wybod am y rhwydwaith cymdeithasol Facebook. Mae'r cwrs yn trafod sut i greu cyfrif Facebook, sut i gadw'ch cyfrif yn ddiogel, sut i greu'ch proffil Facebook, i ganfod eich ffrindiau a'ch teulu. A bydd y cwrs yn dangos sut i anfon negeseuon, lluniau a diweddariadau.

Gall Facebook a rhwydweithiau cymdeithasol eraill fod yn ffordd wych o gadw mewn cysylltiad â phobl ble bynnag y byddant yn y byd. Gallwch ei ddefnyddio i ddod o hyd i hen ffrindiau ac i gadw mewn cysylltiad â nhw. Gallwch hefyd rannu lluniau a dysgu am y newyddion diweddaraf. Facebook yw un o'r rhwydweithiau cymdeithasol mwyaf poblogaidd.

4 testun | 2 adnodd

Cofrestru er mwyn dechrau'r cwrs

Neu mewngofnodi os ydych wedi cofrestru eisoes

Adnodd

Dysgu rhagor ynghylch Defnyddio Facebook trwy'r tudalennau cysylltiedig hyn: