Defnyddio e-bost

Trwy astudio'r cwrs hwn byddwch yn dysgu pob dim am gyfrifon e-bost ar y rhyngrwyd. Mae'r cwrs yn trafod sut i greu cyfrif e-bost a sut i agor, darllen ac anfon e-byst yn ddiogel.

Gallwch ddefnyddio darparwr cyfrif e-bost poblogaidd megis Gmail, Outlook (a alwyd yn Hotmail yn flaenorol) a Yahoo i greu cyfrif e-bost am ddim a hynny'n hawdd. Yna, gallwch ddefnyddio'ch cyfrif i gadw mewn cysylltiad â ffrindiau a theulu, gwneud ceisiadau am swyddi, siopa ar-lein a llawer mwy. Bydd cyfrif e-bost yn eich galluogi hefyd i gyrchu gwasanaethau eraill y rhyngrwyd, megis Facebook neu Skype.

5 testun | 3 adnodd

Cofrestru er mwyn dechrau'r cwrs

Neu mewngofnodi os ydych wedi cofrestru eisoes

Adnodd

Dysgu rhagor ynghylch Defnyddio e-bost trwy'r tudalennau cysylltiedig hyn: