Defnyddio camera digidol

Trwy astudio'r cwrs hwn byddwch yn dysgu am gamerâu digidol a sut maent yn gweithio. Byddwch hefyd yn dysgu sut i lawrlwytho ffotograffau o'ch camera digidol i'ch cyfrifiadur, fel y gallwch eu rhannu â'ch ffrindiau a'ch teulu.

Mae camerâu digidol yn hawdd i'w defnyddio a gallant dynnu lluniau o safon uchel iawn. Maent hefyd yn ei gwneud hi'n haws i chi rannu'r lluniau a dynnwyd gennych â'ch ffrindiau a'ch teulu.

4 testun | 1 adnodd

Cofrestru er mwyn dechrau'r cwrs

Neu mewngofnodi os ydych wedi cofrestru eisoes

Adnodd

Dysgu rhagor ynghylch Defnyddio camera digidol trwy'r tudalennau cysylltiedig hyn: