Defnyddio cyfrifiadur

Trwy astudio'r cwrs hwn byddwch yn dysgu am swyddogaethau sylfaenol cyfrifiadur a sut i ddefnyddio un mewn ffordd ddiogel. Byddwch yn dysgu sut i danio a diffodd cyfrifiadur, a sut i newid y gosodiadau yn ôl eich anghenion. Bydd y cwrs hefyd yn eich addysgu am wahanol rannau cyfrifiadur.

Gall defnyddio cyfrifiadur wneud eich bywyd yn haws a chynnig cyfleoedd newydd i chi. Bydd dysgu sut i drefnu'ch ffeiliau a'ch ffolderi yn eich helpu chi i gael mwy o fudd o'ch cyfrifiadur. Fel rhan o hyn, mae sicrhau eich bod chi'n gwybod lle i ddod o hyd i'ch ffeiliau, boed yn ffotograffau, dogfennau neu unrhyw beth arall, yn bwysig.

6 testun | 6 adnodd

Adnodd

Dysgu rhagor ynghylch Defnyddio cyfrifiadur trwy'r tudalennau cysylltiedig hyn: