Credyd Cynhwysol a sut i'w hawlio

Trwy astudio'r cwrs hwn byddwch yn dysgu am Gredyd Cynhwysol a sut i weld os ydych yn gymwys i'w dderbyn. Bydd y cwrs hefyd yn dangos i chi sut i hawlio'r taliadau am y tro cyntaf a pha wybodaeth bydd angen arnoch i'w hawlio.

Mae Credyd Cynhwysol yn daliad budd-dal unigol sy'n dod i rym yn lle cyfanswm o chwe budd-dal a chredyd treth arall. Gallai gwybod os oes gennych hawl i dderbyn y taliadau helpu'ch sefyllfa ariannol chi a'ch teulu. Mae Credyd Cynhwysol ar gael mewn rhai rhannau o'r wlad ar hyn o bryd, ond bydd ar gael ym mhobman cyn hir.

5 testun | 8 adnodd

Adnodd

Dysgu rhagor ynghylch Credyd Cynhwysol a sut i'w hawlio trwy'r tudalennau cysylltiedig hyn: