Gwefan y GIG: canllaw ar sut i’w defnyddio

Yn y cwrs hwn fe fyddwch yn dysgu sut i gael y gorau o wefan y GIG. Fe fydd y cwrs yn dangos i chi sut i ddefnyddio’r wefan i ganfod cyngor iechyd ar-lein a sut i gael hyd i wasanaethau iechyd lleol fel Meddygon Teulu ac ysbytai.

Mae gwefan y GIG yn ffordd wych i ganfod gwybodaeth iechyd ar-lein, rhoi adborth a chlywed am brofiadau pobl eraill. Mae ‘na lawer o gyngor am feddyginiaethau a symptomau ar gyfer amrywiaeth o bethau. Mae’r wefan hefyd yn gallu eich helpu i wneud penderfyniadau pwysig ynglŷn â’ch iechyd.

4 testun | 5 adnodd

Adnodd

Dysgu rhagor ynghylch Gwefan y GIG: canllaw ar sut i’w defnyddio trwy'r tudalennau cysylltiedig hyn: