Cymdeithasu ar-lein

Trwy astudio'r cwrs hwn byddwch yn dysgu am rwydweithiau cymdeithasol gwahanol megis Trydar, Pinterest a Google+. Byddwch yn dysgu sut i gysylltu â phobl a rhannu pethau ar-lein, beth gall rhwydwaith cymdeithasol ei gynnig ac ymddangosiad rhwydwaith cymdeithasol. Bydd y cwrs hwn hefyd yn dangos i chi sut i gadw rheolaeth ar eich gwybodaeth a chadw'n ddiogel.

Mae rhwydweithiau cymdeithasol yn wefannau y gallwch eu defnyddio i gysylltu â ffrindiau, teulu, cydweithwyr a phobl eraill rydych yn rhannu diddordeb â nhw. Gallwch ddefnyddio rhwydweithiau cymdeithasol i gadw mewn cysylltiad â ffrindiau ac i anfon negeseuon a delweddau.

3 testun | 2 adnodd

Cofrestru er mwyn dechrau'r cwrs

Neu mewngofnodi os ydych wedi cofrestru eisoes

Adnodd

Dysgu rhagor ynghylch Cymdeithasu ar-lein trwy'r tudalennau cysylltiedig hyn: