Rhyngrwyd clyfar

Trwy astudio'r cwrs hwn byddwch yn dysgu am y gwahanol ffyrdd o gysylltu â'r rhyngrwyd a sut i arbed arian ar eich cysylltiad rhyngrwyd.

Weithiau, rydych ond am gyrchu gwybodaeth wrth deithio - er enghraifft amser y trên nesaf am adref neu'r sgôr pêl-droed diweddaraf. Bellach, mae mynediad at y wybodaeth hon ar flaen eich bysedd ar unrhyw bryd ac yn unrhyw le, diolch i ffonau clyfar a llechi.

4 testun | 6 adnodd

Cofrestru er mwyn dechrau'r cwrs

Neu mewngofnodi os ydych wedi cofrestru eisoes

Adnodd

Dysgu rhagor ynghylch Rhyngrwyd clyfar trwy'r tudalennau cysylltiedig hyn: