Siopa ar-lein

Trwy astudio'r cwrs hwn byddwch yn dysgu pob dim am siopa ar-lein. Bydd y cwrs yn trafod sut i ddefnyddio'r rhyngrwyd i gymharu prisiau, eich hawliau wrth brynu ar-lein a dulliau talu diogel y gallwch eu defnyddio wrth siopa ar-lein.

Gallwch arbed amser ac arian trwy siopa ar-lein - gallwch gymharu prisiau, cymryd mantais o gynigion arbennig a chael pob dim wedi'u cludo yn syth i'ch drws.

5 testun | 2 adnodd

Cofrestru er mwyn dechrau'r cwrs

Neu mewngofnodi os ydych wedi cofrestru eisoes

Adnodd

Dysgu rhagor ynghylch Siopa ar-lein trwy'r tudalennau cysylltiedig hyn: