Bancio ar-lein a symudol

Trwy astudio'r cwrs hwn byddwch yn dysgu sut i wneud eich bancio ar y Rhyngrwyd, gan ddefnyddio cyfrifiadur, llechen neu ffôn symudol. Bydd y cwrs yn dangos i chi sur i gadw golwg ar eich arian, gwneud taliadau a chadw'n ddiogel gyda bancio ar-lein.

Dydy treulio'ch amser yn ymweld â'ch banc ddim pob tro yn gyfleus, ac yn aml bydd rhaid treulio cyfnod hir yn aros cyn gallu siarad â'r person cywir. Gall bancio ar-lein, neu fancio ar y rhyngrwyd, fod yn llawer mwy cyfleus. Gall trafod eich arian ar-lein godi ofn arnoch i ddechrau, ond mae miliynau o bobl yn defnyddio bancio ar-lein mewn ffordd ddiogel bob dydd.

4 testun | 3 adnodd

Cofrestru er mwyn dechrau'r cwrs

Neu mewngofnodi os ydych wedi cofrestru eisoes

Adnodd

Dysgu rhagor ynghylch Bancio ar-lein a symudol trwy'r tudalennau cysylltiedig hyn: