Cael y budd mwyaf o'ch arian

Bydd y cwrs yn eich addysgu ynghylch reolaeth arian sylfaenol a sut i gael y budd mwyaf o'ch arian. Byddwch yn dysgu sut i gymryd sawl cam syml nawr i baratoi cyllideb a rheoli'ch benthyciadau er mwyn i chi allu cynllunio ar gyfer y dyfodol.

Gall rheoli eich arian deimlo fel tasg anferthol ond does dim rhaid iddo fod yn gymhleth. Mae delio â'ch arian ar-lein yn golygu y gallwch chi reoli eich cyllideb, gwneud cynlluniau a chymryd rheolaeth ar sut fyddwch yn benthyg arian. Mae hyn yn arbed amser i chi ac yn tawelu'ch meddwl gan wybod eich bod chi'n cael y budd mwyaf o'ch arian.

5 testun | 17 adnodd

Cofrestru er mwyn dechrau'r cwrs

Neu mewngofnodi os ydych wedi cofrestru eisoes

Adnodd

Dysgu rhagor ynghylch Cael y budd mwyaf o'ch arian trwy'r tudalennau cysylltiedig hyn: