Cadw eich data personol yn ddiogel

Yn y cwrs hwn byddwch yn dysgu sut i gadw eich gwybodaeth ar-lein yn ddiogel drwy greu a chofio cyfrineiriau da. Byddwch hefyd yn darganfod sut i reoli pwy sy’n gweld eich gwybodaeth bersonol wrth ddefnyddio cyfrifiaduron cyhoeddus a chyfryngau cymdeithasol.

Bydd cyfrinair da yn rhoi i chi’r hyder bod eich gwybodaeth bersonol yn ddiogel wrth ddefnyddio gwefannau fel bancio ar-lein, siopa neu geisio am swyddi. Mae cadw pobl nad ydych yn eu hadnabod rhag gweld eich data personol yn helpu chi i gadw eich hunaniaeth ar-lein yn ddiogel.

4 testun | 2 adnodd

Cofrestru er mwyn dechrau'r cwrs

Neu mewngofnodi os ydych wedi cofrestru eisoes

Adnodd

Dysgu rhagor ynghylch Cadw eich data personol yn ddiogel trwy'r tudalennau cysylltiedig hyn: