Cadw eich dyfais yn ddiogel

Yn y cwrs hwn byddwch yn dysgu sut i amddiffyn eich dyfais a’r wybodaeth sydd arno. Byddwch yn dysgu sut i ddiogelu eich dyfais rhag bygythiadau posibl fel firysau a sut i ddefnyddio cloeon sgrin i’w gadw rhag i bobl eraill ei ddefnyddio. Byddwch hefyd yn darganfod sut i gadw copi wrth gefn o’r wybodaeth oddi ar eich dyfais ar y cwmwl a sut i ailosod eich dyfais os oes angen.

Gall teimlo’n ddiogel wrth ddefnyddio eich dyfais roi i chi’r hyder i fwynhau buddion y rhyngrwyd heb bryder. Er enghraifft, gwybod eich bod wedi amddiffyn rhag firysau ar-lein a bod pobl eraill yn methu defnyddio eich dyfais heb eich caniatâd.

5 testun | 5 adnodd

Cofrestru er mwyn dechrau'r cwrs

Neu mewngofnodi os ydych wedi cofrestru eisoes

Adnodd

Dysgu rhagor ynghylch Cadw eich dyfais yn ddiogel trwy'r tudalennau cysylltiedig hyn: