Chwilio am swyddi ar-lein

Trwy astudio'r cwrs hwn byddwch yn dysgu sut i chwilio am swyddi ar-lein. Bydd y cwrs yn trafod sut i ddod o hyd i ac ymgeisio am swyddi ar-lein, trwy ddefnyddio gwefan Dod o hyd i swydd fel enghraifft.

Byddwch yn dysgu am beth i gynnwys ar eich CV, a sut i lanlwytho eich CV er mwyn gallu ymgeisio am swyddi. Mae hefyd yn trafod sut i gofrestru am diweddariadau trwy e-bost a sut i gael gwybod am yr hysbysebion swyddi mwyaf diweddar. Gall chwilio am swyddi ar-lein arbed amser i chi a chynnig llawer yn fwy o gyfleoedd gwaith.

5 testun | 3 adnodd

Cofrestru er mwyn dechrau'r cwrs

Neu mewngofnodi os ydych wedi cofrestru eisoes

Adnodd

Dysgu rhagor ynghylch Chwilio am swyddi ar-lein trwy'r tudalennau cysylltiedig hyn: