Cyflwyniad i raglenni swyddfa

Yn y cwrs hwn byddwch yn dysgu beth yn union yw rhaglenni swyddfa ac am rai o’r nodweddion cyffredin sydd ganddynt. Bydd y cwrs hefyd yn egluro rhai o’r gwahaniaethau sydd rhyngddynt, er mwyn eich helpu dewis pa un yw’r gorau ar eich cyfer.

Mae llawer o swyddi yn gofyn i chi wybod sut i ddefnyddio rhaglenni swyddfa ond y gallwch eu defnyddio hefyd yn y cartref neu ar gyfer astudio. Gallwch eu defnyddio er mwyn gwneud i ddogfennau fel CV edrych yn dda ac i wneud cyllideb gartref yn haws.

3 testun | 2 adnodd

Cofrestru er mwyn dechrau'r cwrs

Neu mewngofnodi os ydych wedi cofrestru eisoes

Adnodd

Dysgu rhagor ynghylch Cyflwyniad i raglenni swyddfa trwy'r tudalennau cysylltiedig hyn: