Gwasanaethau Meddyg Teulu ar-lein: canllaw ar sut i’w defnyddio

Yn y cwrs hwn fe fyddwch yn dysgu sut i gael hyd i feddygfa eich Meddyg Teulu lleol ar-lein, sut i gofrestru gyda meddygfa Meddyg Teulu ar-lein a sut i ganfod mwy o wybodaeth am y meddygfeydd Meddyg Teulu yn eich ardal. Fe fydd y cwrs hefyd yn dangos i chi sut i wneud cais am bresgripsiynau amlroddadwy a sut i gael gweld eich cofnodion iechyd.

Erbyn hyn mae gan y mwyafrif o feddygfeydd Meddyg Teulu wefan, a gallwch arbed amser drwy ddefnyddio’r gwasanaethau ar-lein maen ‘nhw’n cynnig. Fe fyddwch yn gallu trefnu apwyntiadau ar-lein yn gyflym, yn hytrach na gorfod aros ar y ffôn er mwyn siarad â rhywun. Mae’n bosib y byddwch hefyd yn gallu defnyddio gwefan eich Meddyg Teulu i archebu presgripsiwn amlroddadwy neu i edrych ar eich cofnodion iechyd.

4 testun | 5 adnodd

Adnodd

Dysgu rhagor ynghylch Gwasanaethau Meddyg Teulu ar-lein: canllaw ar sut i’w defnyddio trwy'r tudalennau cysylltiedig hyn: