Creu taenlenni

Yn y cwrs hwn byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio taenlen er mwyn gwneud gwaith gyda rhifau yn haws. Bydd y cwrs yn dangos i chi sut i nodi testun a rhifau er mwyn cofnodi gwybodaeth a gwneud cyllideb gartref.

Mae’r gallu i greu taenlenni gyda rhaglenni fel Microsoft Excel neu Google Sheets yn ffordd dda o arbed amser wrth ddefnyddio rhifau. Mae hefyd yn gallu eich rhwystro rhag gwneud camgymeriadau wrth wneud symiau.

5 testun | 6 adnodd

Cofrestru er mwyn dechrau'r cwrs

Neu mewngofnodi os ydych wedi cofrestru eisoes

Adnodd

Dysgu rhagor ynghylch Creu taenlenni trwy'r tudalennau cysylltiedig hyn: