Creu dogfennau

Yn y cwrs hwn byddwch yn dysgu sut i greu, newid a chadw dogfen, fel CV neu boster. Bydd y cwrs hefyd yn dangos i chi sut i osod dogfen, ychwanegu lluniau a sut i argraffu dogfennau.

Mae’r gallu i greu dogfennau gyda phrosesyddion geiriau fel Word a Google Docs yn sgil defnyddiol. Maent yn aml yn cael eu defnyddio yn y gwaith ac maen nhw’n gallu helpu wrth chwilio am swydd. Gallwch ddefnyddio’r sgil hwn hefyd at ddibenion personol fel ysgrifennu llythyr neu ar gyfer gwneud nodiadau.

5 testun | 5 adnodd

Cofrestru er mwyn dechrau'r cwrs

Neu mewngofnodi os ydych wedi cofrestru eisoes

Adnodd

Dysgu rhagor ynghylch Creu dogfennau trwy'r tudalennau cysylltiedig hyn: