Creu dogfennau

Trwy astudio'r cwrs hwn byddwch yn dysgu sut i greu, newid a chadw dogfen, er enghraiff llythyr neu CV. Bydd y cwrs hefyd yn dangos i chi sut i gynllunio dogfen, beth yw prosesu geiriau, a sut i arfgraffu dogfennau ar gyfrifiadur.

Mae gallu creu dogfennau gan ddefnyddio proseswyr geiriau fel Microsoft Word neu Google Docs yn sgil defnyddiol oherwydd mae'r proseswyr hyn yn cael eu defnyddio'n aml yn y gwaith a gallant eich helpu chi i chwilio am swydd. Gallwch eu defnyddio at ddibenion personol hefyd, er enghraifft ysgrifennu llythyr neu gadw cofnodion.

5 testun | 1 adnodd

Cofrestru er mwyn dechrau'r cwrs

Neu mewngofnodi os ydych wedi cofrestru eisoes

Adnodd

Dysgu rhagor ynghylch Creu dogfennau trwy'r tudalennau cysylltiedig hyn: