Bod yn ddiogel ar-lein

Yn y cwrs hwn byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio’r rhyngrwyd mewn modd diogel. Wrth i chi ddefnyddio’r rhyngrwyd, mae yna lawer o ffyrdd i wneud y pethau sydd angen i chi eu gwneud, neu sydd o ddiddordeb i chi. Mae’n bwysig i wneud y pethau hyn mewn modd diogel. Byddwch hefyd yn darganfod sut i adnabod sgamiau ac i gadw’n ddiogel ar gyfryngau cymdeithasol.

Gall deimlo’n hyderus wrth bori’r rhyngrwyd helpu chi i fwynhau bod ar-lein yn fwy. Mae’r rhyngrwyd yn ardderchog ar gyfer siopa, bancio a chadw mewn cysylltiad, ond rydych yn aml yn clywed straeon am y peryglon o fod ar-lein. Yn ffodus, os ydych yn dilyn rhai camau syml gallwch amddiffyn eich hun yn hawdd.

5 testun | 4 adnodd

Cofrestru er mwyn dechrau'r cwrs

Neu mewngofnodi os ydych wedi cofrestru eisoes

Adnodd

Dysgu rhagor ynghylch Bod yn ddiogel ar-lein trwy'r tudalennau cysylltiedig hyn: