Cymorth hygyrchedd

Crëwyd a rheolir ein holl wefannau Good Things Foundation ac maent wedi eu cynllunio i fod yn gwbl hygyrch ac yn hawdd i bawb eu defnyddio.

Angen cymorth?

Bydd y canllawiau AbilityNet hyn yn dangos i chi sut i:


Mae ein gwefannau yn anelu at fodloni canllawiau hygyrchedd lefel AA WCAG. Mae hyn yn golygu, ymysg pethau eraill, y byddwn yn sicrhau:

Lle bo'n bosib, byddwn hefyd yn anelu at fodloni canllawiau hygyrchedd lefel AAA.


Porwyr

Gellir defnyddio'n gwefannau ar y porwyr canlynol sy'n galluogi'r defnyddiwr i reoli maint y testun:

We no longer support Internet Explorer 9 or earlier versions - if you are using one of these browsers we recommend that you update to a more recent version.


Cysylltu â ni

Mae ein gwefannau'n cael eu profi a'u gwella'n barhaol. Os hoffech awgrymu newid a fydd yn gwneud ein gwefannau'n fwy hygyrch, cysylltwch â ni trwy e-bostio hello@goodthingsfoundation.org.