Cymorth hygyrchedd

Crëwyd a rheolir ein holl wefannau Good Things Foundation ac maent wedi eu cynllunio i fod yn gwbl hygyrch ac yn hawdd i bawb eu defnyddio.

Angen cymorth?

Bydd y canllawiau BBC hyn yn dangos i chi sut i:


Mae ein gwefannau yn anelu at fodloni canllawiau hygyrchedd lefel AA WCAG. Mae hyn yn golygu, ymysg pethau eraill, y byddwn yn sicrhau:

Lle bo'n bosib, byddwn hefyd yn anelu at fodloni canllawiau hygyrchedd lefel AAA.


Porwyr

Gellir defnyddio'n gwefannau ar y porwyr canlynol sy'n galluogi'r defnyddiwr i reoli maint y testun:

Nid ydym bellach yn cynnal fersiynau Internet Explorer 8 neu'n gynharach - os ydych yn defnyddio un o'r porwyr hyn, rydym yn argymell ei ddiweddaru i fersiwn mwy diweddar.


Cysylltu â ni

Mae ein gwefannau'n cael eu profi a'u gwella'n barhaol. Os hoffech awgrymu newid a fydd yn gwneud ein gwefannau'n fwy hygyrch, cysylltwch â ni trwy e-bostio hello@goodthingsfoundation.org.