Amdanom ni

Mae Learn My Way yn wefan llawn cyrsiau ar-lein i ddefnyddwyr amhrofiadol, a'i nod yw i'ch helpu i ddatblygu sgiliau digidol er mwyn cael y budd mwyaf o fyd y rhyngrwyd.


Good Things Foundation

Mae Learn My Way yn eiddo i Good Things Foundation - mae ond yn un o'r pethau gwych rydym yn eu gwneud i hyrwyddo sgiliau digidol i bawb yn y DU.

Dysgu rhagor am brosiectau cynhwysiant digidol Good Things Foundation: https://www.goodthingsfoundation.org/areas-of-work/digital-inclusion.


Rhwydwaith y Canolfannau Ar-lein

Mae Canolfannau Ar-lein yn defnyddio cyrsiau ar-lein Learn My Way i gynorthwyo ac addysgu pobl sydd newydd ddechrau defnyddio cyfrifiadur. Mae dros 5000 o ganolfannau ar hyd a lled y wlad yn cynnig arweiniad cyfeillgar ac arbenigol i'r rheiny sydd angen cymorth i ddefnyddio cyfrifiaduron.

Dod o hyd i'ch Canolfan Ar-lein agosaf.