Dysgu sut i ddefnyddio'r rhyngrwyd

Cyrsiau am ddim ar sut i ddefnyddio cyfrifiadur, pori'r we, anfon e-bost a dod o hyd i swydd ar-lein.

Photo of Mike

Stori Mike

Yn gwneud camu ar-lein a dod o hyd i waith yn rhwydd!

Ar ôl i Mike Oyameda, 50, symud o Lundain i Oldham ym Manceinion, fe'i gwelodd hi'n anodd i ddod o hyd i swydd. Heb waith am bron i dair blynedd, penderfynodd fynychu sesiwn Get Online Week lle dysgodd am wefan Learn My Way a datblygodd sgiliau a oedd yn gymorth iddo ennill swydd o'r diwedd.

Gwylio fideo Mike